Více času na podstatné

Programy předcházení vzniku odpadů evropských zemí na internetu

17.02.2014 10:04

Eionet – European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production má na svých stránkách sekci zaměřenou na předcházení vzniku odpadů (https://scp.eionet.europa.eu/facts/WPP). Jsou tam uvedeny anglické abstrakty existujících prevenčních programů s aktivními prolinky na příslušné stránky jednotlivých zemí (Rakousko, Belgie, Finsko, Německo, Irsko, Litva, Lucembursko, Norsko, Polsko a Portugalsko). Nové a aktualizované abstrakty provozovatel serveru slibuje průběžně doplňovat.

Dále tam jsou uvedeny jména kontaktních osob jednotlivých evropských zemích (nejen těch uvedených, které mají již hotové programy předcházení vzniku odpadů). Za Českou republiku tam je uveden prof. Jiří Hřebíček.