Více času na podstatné

Programy výzkumu a vývoje pro MSP

25.10.2011 09:05

Datum: 10. 11. 2011
Místo: Praha

 

Technologické centrum AV ČR a Asociace výzkumných organizací AVO pořádají ve čtvrtek 10. listopadu 2011 v konferenčních prostorách Technologického centra AV ČR v Praze 6 seminář „Národní a mezinárodní programy výzkumu a vývoje pro MSP a jejich partnery z akademické sféry.“

Cílem semináře je informovat potenciální řešitele o možnostech zapojení do národních a mezinárodních programů výzkumu a vývoje, informovat je o aktuálních i plánovaných výzvách, termínech uzávěrek a přehledně je seznámit s pravidly účasti v jednotlivých programech. Zvláštní pozornost bude věnována publikované výzvě 7. RP Výzkum pro MSP FP7-SME-2012-1 i posouzení účasti českých řešitelů.

Seminář je určen pro zájemce z řad malých a středních podniků a jejich asociací i akademické sféry, která se podílí na řešení řady výzkumných úkolů v těchto projektech a mohou se účastnit zájemci z nejrůznějších oborů, neboť u většiny programů si řešitelé sami volí téma řešeného projektu.

 

Účast na semináři je pro účastníky bez poplatku. Na seminář je nutno se registrovat prostřednictvím formuláře zde  do 8. 11. 2011.

 

Program

 

Kontakt:

  • Jméno: Ing. M. Škarka
  • Telefon: 234006113
  • Fax:
  • Email: skarka@tc.cz