Více času na podstatné

Prohlášení MPO k připravované povinnosti uveřejňovat průkaz energetické náročnosti budov

29.08.2017 09:58

Dne 18. dubna 2017 byl Poslanecké sněmovně ČR předložen vládní návrh novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který byl 4. května 2017 doporučen k projednání. Připravovaná novela přináší změnu v oblasti povinnosti zpracování průkazu energetické náročnosti budov, a to konkrétně ve vztahu k jeho uveřejňování.

Tato povinnost vyplývá ze správného provedení požadavku článku 13 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Tento odstavec vyžaduje po členských státech, aby u budov s celkovou užitnou podlahovou plochou větší než 500 m2, pro kterou byl vydán průkaz energetické náročnosti podle čl. 12 odst. 1, a jsou často navštěvovány veřejností, byl průkaz energetické náročnosti vystaven na nápadném místě dobře viditelném veřejnosti.

Ministerstvo tímto prohlášením upozorňuje vlastníky těchto budov na připravované legislativní změny, aby mohli s předstihem přijmout příslušná opatření k naplnění povinnosti.

 

 

Dokument ke stažení:

Prohlášení MPO k nově připravované povinnosti uveřejňovat průkaz energetické náročnosti u budov často navštěvovaných veřejností