Více času na podstatné

Projekt “Čerpání vody ze slunce” získal první místo v soutěži Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2011

24.06.2011 09:00

Ministr Životního prostředí Tomáš Chalupa předal 20. Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí 2011. Jde o ocenění pro instituce, neziskové organizace a firmy za projekty na ochranu životního prostředí, ochranu zdraví a bezpečnost práce.

Porota posuzovala letos 62 příspěvků od velkých společností, malých a středních podniků, místní samosprávy, neziskových organizací, škol i jednotlivců. První místo získala společnost Water Solar Technology Ltd. za projekt “Čerpání vody ze slunce”. Odborná porota ocenila zejména skutečnost, že k čerpání vody není potřeba zdroj energie. Proto se tyto systémy hodí například pro ostrovní země.

Na druhém místě se umístila firma Václav Pospíšil s projektem „Cenově dostupné perforované trubky". Tyto speciální perforované trubky slouží k ekonomicky přijatelnému řešení pro jímání a odvod tekutin nebo plynů nebo naopak k jímání vody pro její další využití (včetně pitné vody).

Třetí místo obsadila společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. za projekt „Recyklace přenosných baterií s obsahem zinku“. S využitím této technologie je Česká republika schopná plnit cíl materiálového využití pro zpracování přenosných baterií, daný směrnicí Evropské unie.

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí existuje od roku 1991. Za toto období poroty posoudily víc než 1000 projektů. Odborná porota také nominuje projekty do The European Business Award for the Environment 2012 za Českou republiku.

 

Letos poprvé byla vedle kategorie ochrany životního prostředí vyhlášena také kategorie ochrany zdraví. Vítězem této ceny je společnost Vodafone Czech Republic, a.s. za projekt „Jsme stejná krevní skupina“ – podpora dárcovství krve v ČR“. Projekt měl za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o problematice dárcovství krve a zvýšit počet prvodárců. Výsledkem bylo přes 6000 nových dárců krve, krev darovalo i 120 zaměstnanců.

Fotogalerie z předávání Ceny zdraví a bezpečného životního prostředí.