Více času na podstatné

Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek vstoupil v platnost

12.10.2009 14:04

Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR protokol) vstoupil v platnost 8. října 2009, tedy 90 dní poté, co byl ratifikován 16 státy (10. července 2009 uložila šestnáctou ratifikační listinu Francie). Proces vstupu Protokolu v účinnost trval 6 let od jeho podepsání 36 státy v roce 2003 v Kyjevě (v rámci páté ministerské konference „Životní prostředí pro Evropu“).

Protokol je klíčovým dokumentem v oblasti stanovení struktury a rozsahu registrů znečišťování. Zároveň garantuje veřejnosti, že smluvní strany musí zajistí bezplatný a snadný přístup k informacím o znečišťování.

Česká republika úspěšně dokončila ratifikační proces 12. srpna 2009. Protokol bude pro ČR platný od 10. listopadu 2009. V ČR jsou požadavky Protokolu naplňovány prostřednictvím integrovaného registru znečišťování, který poskytuje veřejnosti informace od roku 2005.

Zdroj: Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Více informací naleznete na stránkách www.irz.cz.