Více času na podstatné

Provozovatelé malých zdrojů znečišťování ovzduší a ISPOP

14.01.2011 08:51

Z důvodů většího množství dotazů ze strany provozovatelů malých zdrojů ZO otiskuje aktualitu provozovatele ISPOP - CENIA.

Koncem roku 2010 byly z CENIA do datových schránek a poštou rozeslány přístupové údaje pro ohlašování poplatků podle § 19 zákona 876/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Administrativní chybou byly tyto přístupové údaje rozeslány také některým provozovatelům malých zdrojů, které jsou v evidenci městských úřadů a magistrátů vykonávajících zároveň činnost úřadů obcí s rozšířenou působností.

Prosíme, považujte toto přidělení přístupových údajů za bezpředmětné. Podle platné legislativy ohlašují provozovatelé malých zdrojů poplatky i nadále standardním způsobem (listinně) zasláním příslušnému úřadu obce.

Za chybu a způsobené komplikace se omlouváme.

 

Zdroj: ISPOP