Více času na podstatné

Průběh revize BREF dokumentu Spalování odpadů

29.10.2015 18:01

Ve dnech 19. až  22. ledna 2015 proběhl Kick-off Meeting v Seville ve Španělsku. Projednáváno bylo zejména kontinuální měření emisí rtuti, návrh na rozdělení látek (emisí do ovzduší) do tří skupin, preferování krátkodobých emisních limitů do ovzduší a problematika energetické účinnosti.

Zástupci České republiky se zapojili nejen do diskuze, ale zaslali i připomínky k návrhu zápisu z Kick-off Meetingu v Seville. Ne všechny body byly akceptovány. Jednalo se zejména o návrh na rozdělení látek (emisí do ovzduší) do tří skupin, který nebyl součástí podkladů zaslaných před konáním Kick-off Meetingu a jeho nedostatečné zdůvodnění ze strany Evropské Komise v průběhu jednání. Dále zástupci České republiky zdůraznili, že emisní úrovně spojené s BAT (BAT-AELs) by měly být uvedeny včetně analýzy nákladů a přínosů a při zohlednění regionálních specifik.

Na jednání Kick-off Meetingu byly vytvořeny tři podskupiny, které měly na starosti vytvoření šablony dotazníku pro sběr dat o zařízeních.

V termínu do 23. října 2015 byla možnost předložit seznam zařízení vhodných pro testovací fázi pro sběr dat k revizi BREF WI (z angl. Waste Incineration). Následně budou vybraná zařízení kontaktována pro účast na vyplnění dotazníku pro sběr dat.

Za Českou republiku byla pro testovací fázi pro sběr dat navržena tato zařízení:

  • SAKO Brno, a.s. – Zařízení pro energetické využívání odpadů,
  • SITA CZ a.s. – Spalovna průmyslových odpadů Ostrava.

Předpokládaný termín pro zahájení sběru dat je 18. prosinec 2015.

 

Zdroj: IPPC