Více času na podstatné

Průměrná cena emisní povolenky pro rok 2010 činí 358,25 Kč

10.01.2011 13:19

Pro účely regulace tepelné energie jsou stanoveny podmínky, za kterých je možné náklad na nákup potřebného množství povolenek považovat za ekonomicky oprávněný ve věcně usměrňované ceně tepelné energie.

Podle bodu (1.2.3) přílohy č. 1 cenového rozhodnutí ERU č. 7/2008, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2010, je za tímto účelem nutné emisní povolenky ocenit průměrnou cenou za příslušný kalendářní rok, vypočtenou z cen na příslušné burze v České republice, popř. na jiné příslušné burze v rámci EU, pokud nebude v regulovaném roce realizovány obchody s emisními povolenkami na burze v ČR.

Vzhledem k tomu, že dosud nebyly realizovány obchody s emisními povolenkami na burze v ČR, je průměrná cena emisní povolenky pro účely regulace cen tepelné energie vypočtena z jejich cen na spotovém trhu s emisními povolenkami BlueNext se sídlem ve Francii, kde v roce 2010 byl uskutečněn největší objem obchodů s emisními povolenkami v rámci EU, jako vážený průměr uzavíracích cen za každý obchodovací den na BlueNext, přepočtený na Kč podle platného kurzu vyhlášeného ČNB pro daný den, kde váhou je množství zobchodovaných emisních povolenek za každý obchodovaný de.

Takto vypočtena průměrná cena emisní povolenky je pro rok 2010 ve výši 358,25 Kč

 

 

Zdroj: ERU