Více času na podstatné

První dobrovolná dohoda

10.02.2011 11:11

Dobrovolnou dohodu, která významně přispěje k omezení dopadu průmyslu na ovzduší v Moravskoslezském kraji, podepsal ministr Tomáš Chalupa se společností ArcelorMittal Ostrava.

Společnost ArcelorMittal Ostrava se stala první severomoravskou firmou, která dobrovolnou dohodu s Ministerstvem životního prostředí podepsala. „Je první společností, která vstoupila do procesu, jehož cílem je viditelné a udržitelné zlepšení ovzduší v tomto regionu. Je držitelem praporu a my věříme, že se k ní přidají další společnosti,“ řekl při podpisu dohody v Ostravě ministr Tomáš Chalupa.

„Dohoda obsahuje širokou škálu závazků, které pro naši společnost znamenají řadu konkrétních ekologických opatření včetně investic do nejmodernějších technologií. Jedná se o několik miliard korun investovaných do roku 2015,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Augustine Kochuparampil.

Společnost ArcelorMittal Ostrava se v dobrovolné dohodě zavazuje přispívat každoročně částkou pět miliónů korun do fondu na podporu ozdravných pobytů dětí z nejvíce znečištěných oblastí Ostravy a jejího okolí. Stejně tak bude každý rok finančně přispívat na provoz čisticího vozu, který věnovala v roce 2009 městským částem Slezská Ostrava a Radvanice a Bartovice.

Ministerstvo životního prostředí se na oplátku zavázalo poskytovat společnosti ArcelorMittal Ostrava maximální součinnost ve vztahu ke správním řízením tak, aby urychlilo realizaci navrhovaných ekologických a investičních projektů. „Snahou ministerstva bude rovněž zajistit efektivní a co nejrychlejší administraci všech projektů podaných společnostní ArcelorMittal Ostrava v rámci prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí. Jsme připraveni také poskytnout individuální konzultace při přípravě a finalizaci všech projektů, samozřejmě za předpokladu dodržení rovného přístupu ke všem žadatelům,“ dodal ministr Tomáš Chalupa.

zdroj: mžp