Více času na podstatné

První fotovoltaické články s kvantovou účinností přes 100 %

16.02.2012 09:44

Skupina vědců z americké Národní laboratoře pro obnovitelné zdroje energie vyrobila první fotovoltaický článek s kvantovou účinností přes 100 %. V závislosti na vlnové délce dopadajícího světla dosahuje externí kvantová účinnost až 114 ± 1 %. Při započtení ztrát odrazem a absorpcí autoři odhadli interní kvantovou účinnost kolem 130 %.

Externí kvantová účinnost je definována jako podíl počtu excitonů (párů elektron + díra) počtem fotonů dopadajících na fotovoltaický článek, obvykle se vyjadřuje v procentech. Interní kvantová účinnost uvažuje pouze fotony, které proniknou do polovodičového materiálu, je proto vyšší. V obvyklém polovodičovém materiálu jeden foton vygeneruje nejvýše jeden pár nosičů náboje. Interní kvantová účinnost se proto v nejlepším případě může blížit 100 %.

Více ZDE