Více času na podstatné

První globální portál o nanovláknech na světě startuje v České republice

23.11.2011 08:06

Aktuální informace, patenty, nápady, myšlenky, zkušenosti a projekty ze světa nanovláken bude možné ode dneška najít na jednom místě — portálu Nanofibers Gateway na adrese www.nafigate.com. Cílem projektu, na kterém se podílejí experti z nejprestižnějších světových univerzit a firem, je vytvoření platformy, která bude podporovat inovační proces a zavádění nových produktů využívající nanovlákna na trh. Za vznikem portálu stojí tuzemská společnost Nafigate, partnerem je agentura CzechInvest. Portál dnes za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby představili předseda představenstva společnosti Nafigate Ladislav Mareš a generální ředitel Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest Miroslav Křížek.

"Česká republika je v oblasti využívání nanovláken na světové špičce. Těší mě, že projekt, který má za cíl rozšířit jejich komerční uplatnění a který má vskutku globální ambice, vzniká právě u nás. Využívání nanovláken dnes ve světě roste exponenciální řadou a další upevnění pozice českých firem na tomto trhu se zcela jistě může velmi pozitivně odrazit na naší konkurenceschopnosti," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

"Portál je dalším krokem, který dokladuje světovou úroveň České republiky v oblasti nanovláken. Nanotechnologie patří také k prioritním sektorům agentury CzechInvest," říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: "Počet nanotechnologických malých a středních podniků i dalších subjektů v České republice dlouhodobě roste. Momentálně jich je více než 140. Cílem CzechInvestu je podpořit jejich rozvoj, a to například pomocí dotací z evropských fondů nebo získáváním kontaktů v zahraničí."

"Nanotechnologiemi se zabývají čtyři světy: akademický svět, studenti a vědečtí talenti, podnikatelé a finanční investoři. Pro propojení těchto světů je logicky nejvhodnějším nástrojem internet. Je proto příznačné, že pro vývoj, aplikace a inovace založené na nejmodernějších technologiích volíme nejmodernější komunikační nástroj — webový portál Nafigate," říká Ladislav Mareš, předseda představenstva společnosti Nafigate.

Portál Nafigate přivítala řada zahraničních institucí, které se nanotechnologiím věnují a jejichž experti jsou členy rady portálu. "Domnívám se, že odstraňováním překážek při komercionalizaci technologií na bázi nanovláken můžeme mnoho získat," uvádí k projektu profesor Akihiko Tanioka z Tokyo Institute of Technology a koordinátor japonské nanovlákenné platformy. "Myšlenka portálu Nafigate je unikátní zejména v tom, že je jeho cílem propojit oblasti byznysu, výzkumu a vývoje nanovláken. Na takovou iniciativu jsme dlouho čekali a bude mi potěšením toto úsilí podporovat," dodává profesor Seeram Ramakrishna z National University of Singapore, předseda Národní Nanotechnologické iniciativy v Singapore.

Nanotechnologie představují obrovský inovační potenciál a přínos pro českou ekonomiku. Podpora využití poznatků nanověd a nanotechnologií urychlí vznik nových produktů a nových trhů, které jsou dostupné pro malé i velké firmy. Agentura CzechInvest se v rámci nové strategie Nový CzechInvest chystá nanotechnologie rozvíjet rovněž formou podpory regionálních inovačních center (podobně, jako to už dělá u Jihomoravského inovačního centra a CEITECu), implementací bilaterálních programů mezinárodní spolupráce firem i dalších institucí a podporou komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje a investic do inovací, a to například pomocí seed fondu.

 

Zdroj: MPO