Více času na podstatné

První návrh na autorizaci látek

22.06.2010 08:12

ECHA zveřejnila výzvu k předkládání relevantních informací k návrhu na omezení dvou látek. V prvé řadě se jedná o omezení používání sloučenin olova ve špercích. Obecně jsou známi negativní vlivy olova na centrální nervový systém, přičemž tato otázka je ožehavější ve spojitosti s dětmi, které si se šperky hrají, cucají je a v krajním případě je mohou i spolknout. Proto Francie navrhuje úplné omezení olova v těchto produktech.

Druhou látkou, které se nový návrh na omezení týká, je dimethylfumarát (DFMu). Tato látka se nejčastěji využívá k ochraně předmětů při transportu a skladování. Tato látka je součástí oděvů, obuvi, nábytku, ale bohužel může způsobovat vážné kožní problémy jako je dermatitida. Proto Francie opět navrhuje, aby výroby dovážené do EU nemohly tuto látku obsahovat.

ECHA předpokládá, že konečné stanovisko k návrhu těchto látek bude přijato do června 2011. Zúčastněné strany mohou své připomínky zasílat do 21.9.2010 s tím, že budou zohledněny výborem pro posuzování rizik (RAC) a socio-ekonomickýcm výborem (SEAC), který plánuje vydat své stanovisko do 21.4.2010. Předmětem posuzování budou rizika látek, jejich možné náhrady alternativními látkami a také socio-ekonomické vlivy.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA