Více času na podstatné

Publikace „Aplikace modelu GAINS v České republice“

06.04.2011 08:01

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vydala publikaci „Aplikace modelu GAINS v České republice“, která představuje jeden z výstupů právě ukončeného projektu výzkumu a vývoje vedeného CENIA za podpory Ministerstva životního prostředí. Publikace seznamuje s pokročilým komplexním modelem GAINS (the Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies) vyvinutým Mezinárodním institutem pro aplikovanou systémovou analýzu (IIASA). Jedná se o model, který integruje zlepšování kvality ovzduší s omezováním emisí skleníkových plynů a který je využíván u mezinárodních institucí, zejména Evropské komise a Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů. Publikace na praktických ukázkách demonstruje možnosti systematického využití tohoto modelu v ČR, např. i v rámci procesu návrhu národních emisních stropů.

Publikace je určena pro odborné pracovníky resortu životního prostředí, odbornou veřejnost, univerzitní pracoviště a další zájemce o využívání komplexních modelů v oblasti životního prostředí.

 

Publikaci lze zdarma objednat na adrese info@cenia.cz.