Více času na podstatné

Publikace „Aplikace modelů v oblasti životního prostředí“

29.06.2011 11:00

https://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENAXG5UQS7Y/$FILE/Modely_ob%C3%A1lka.jpgCENIA vydala publikaci „Aplikace modelů v oblasti životního prostředí“. Cílem publikace je poskytnout obraz současného stavu modelování v hlavních oblastech životního prostředí, tj. v oblasti ochrany ovzduší a klimatu, vody a vodního hospodářství, půdy a zemědělství a také v oblasti odpadového hospodářství. Publikace se rovněž zaměřuje na problematiku modelování obecně – zabývá se obecnými zásadami užívání matematických modelů a dalších výpočetních nástrojů na podporu rozhodování při ochraně životního prostředí. S tím je spojen i návrh „dobré modelovací praxe“, tj. zásad, jejichž uplatnění se předpokládá při užívání matematických modelů. Tyto zásady stanovují podmínky a pravidla, která určují způsob práce s modely a interpretaci výsledků s pomocí modelů dosažených, a to v rámci podmínek České republiky.

V rámci každé kapitoly týkající se sledované oblasti životního prostředí se autoři zaměřují na klasifikaci a metodické zázemí modelů či modelovacích technik, včetně přehledu jejich praktického využití v zahraničí a zejména v České republice, kdy jsou uvedeny modely nejen převzaté ze zahraničí ale i vytvořené v tuzemsku.

Publikace je určena pro odborné pracovníky resortu životního prostředí, odbornou veřejnost, univerzitní pracoviště a další zájemce o využívání komplexních modelů v oblasti životního prostředí.

Publikaci lze zdarma objednat na adrese info@cenia.cz

 

Zdroj: CENIA