Více času na podstatné

Publikace ke stažení: Vodovody a kanalizace České republiky 2016

23.11.2017 18:32

Publikace Ministerstva zemědělství prezentuje vývoj oboru vodovodů a kanalizací a přináší údaje převážně ekonomického charakteru včetně vlivu rozsahu infrastrukturního majetku provozovaného jedním provozovatelem na efektivitu provozování.

 

 

Dokument ke stažení:

Vodovody a kanalizace České republiky 2016