Více času na podstatné

Pumpaři budou úřadům hlásit znečištění ovzduší

20.01.2010 06:21

Český hydrometeorologický ústav upozorňuje provozovatele středních stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, že ohlašování souhrnné provozní evidence SPE se provádí podle náležitostí nové vyhlášky č. 205/2009 Sb., která nahradila vyhlášku 356/2002 Sb.
Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkové agendy za rok 2009 bude probíhat v novém režimu a pro údaje za rok 2009 je u provozoven, ohlašujících podle zákona 25/2008 Sb. o Integrovaném registru znečišťování, zavedeno povinné ohlašování prostřednictvím ISPOP. Ohlašování prostřednictvím ISPOP (Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností) pro všechny ostatní provozovny (včetně čerpacích stanic pohonných hmot) bude povinné již pro údaje za rok 2010!
Pro ohlašovatele prostřednictvím ISPOP je zavedena podpora formou telefonické a e-mailové HelpLine, která je určena především k zodpovídání dotazů zacílených na problematiku Integrovaného registru znečišťování a ohlašování evidencí z oblasti životního prostředí prostřednictvím datových standardů ISPOP.
HelpLine: CENIA tel.: 267 225 290
ČHMÚ tel.: 244 032 432 (Ing. Miloslav Modlík)
e-mail: spe-helpline@chmi.cz

Pro přístup do elektronického účtu je nutné být registrovaným uživatelem ISPOP. Ohlašovatelům, kteří byli zaregistrováni v informačním systému Centrální ohlašovny a zasílali tam svá hlášení do IRZ, byly registrační údaje převedeny do ISPOP a přihlašovací údaje (které jsou jiné než do IS CO) rozeslány prostřednictvím datových schránek nebo poštou v listinné podobě. Ostatní uživatelé, kteří budou ohlašovat do IRZ a následně další agendy, se mohou v ISPOP zaregistrovat od 1. 1. 2010 po spuštění systému. Pokud jste ohlašovali v minulých letech do IRZ a registrační údaje Vám nebyly odeslány (popř. byly odeslány na jinou, dnes již neplatnou adresu), nebo budete plnit tyto ohlašovací povinnosti poprvé, postupujte podle instrukcí.
Pro hlášení údajů agendy ovzduší v listinné podobě k 31. 3. 2010, tj. pro údaje za rok 2009, naleznete využitelné formuláře, v nichž je propojena agenda SPE a Oznámení o poplatku, na internetových stránkách ČHMÚ.
Vyplněné (vytištěné) formuláře se podepsané a orazítkované odesílají přímo příslušným úřadům obcí s rozšířenou působností.
Na internetových stránkách byly vyvěšeny instrukce k ohlašování Souhrnné provozní evidence. Použitelné formuláře odpovídající obsahu přílohy č. 7 vyhlášky 205/2009 Sb. a požadavkům na předání Oznámení o výpočtu poplatku (dokumenty MS Excel a MS Word) naleznete na internetových stránkách ČHMÚ a příslušných úřadů (ČIŽP, krajské úřady, úřady ORP). Pro ohlašování prostřednictvím datového standardu podle § 16, odst. 1 zákona 25/2008 Sb. o IRZ získáte veškeré informace na www.ispop.cz.
POZOR: Protokoly z měření se přes ISPOP nezasílají !
Dále doporučujeme nastudovat pokyny k vyplnění i ostatních informací na následujících odkazech: www.mzp.cz, www.ispop.cz, www.irz.cz,

 

ČHMÚ
Zdroj: tisková zpráva