Více času na podstatné

Racionalizace využití vstupů v potravinářském průmyslu s využitím metodiky čistší produkce – pekárenská výroba

08.06.2011 14:14

Při racionalizaci pekárenské výroby musíme vycházet z následujících priorit -  jednak z požadavků systému HACCP a legislativy EU, dále pak ze zhodnocení materiálových a energetických ztrát, identifikace zdrojů znečistění a zdrojů . Posuzujeme-li cenu vstupů do této výroby, největší objem po stránce množství zaujímají potravinářské suroviny, jako je mouka, droždí, dle charakteru výroby např. tvaroh, tuky, potravinářské směsi atd. Ekonomiku provozu pak velmi značně ovlivňují energetické faktory – spotřeba plynu, tepla, elektrického proudu, popř. páry. Pokud chceme pekárenskou výrobu vést racionálně, musíme ji posuzovat komplexně. více...