Více času na podstatné

Rada přijala závěry týkající se posílení vnější energetické politiky EU

16.12.2011 07:18

Rada 24. 11. 2011 přijala zá věry, které se týkají vnější energetické politiky EU a posílení této dimenze. Cílem by mělo být posílení koordinace v této oblasti, která se dotýká také spolupráce EU s třetími zeměmi, ať již jde o dodavatele energetických zdrojů, jiné spotřebitele či tranzitní země. více ZDE