Více času na podstatné

Radiožurnál: ČEZ podá žádost o umístění dalších dvou bloků jaderné elektrárny Temelín

30.11.2012 08:02

Dostavba Temelína vstupuje do další fáze, uvedl dnes Radiožurnál. Elektrárenský podnik ČEZ by měl dnes podat Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost žádost o povolení k umístění dvou nových bloků Jaderné elektrárny. Poslancům z hospodářského výboru to včera řekla předsedkyně úřadu Dana Drábová.

 

Zdroj: rozhlas.cz

 

Aktualizace - informace ČEZ a.s.

Společnost ČEZ dnes předala na Státní úřad pro jadernou bezpečnost žádost o povolení umístění stavby dvou nových jaderných bloků v lokalitě Temelín. Ukončila tak pětileté přípravné práce a je připravena na licenční proces podle atomového zákona.

ČEZ v souvislosti s tímto krokem také zveřejnil Zadávací bezpečnostní zprávu. „Stejně jako u výběrového řízení nebo posuzování vlivů na životní prostředí je i v procesu licencování naším cílem maximální otevřenost a transparentnost. Proto zveřejňujeme celou Zadávací bezpečnostní zprávu a veřejnost tak získá volný přístup ke klíčovému dokumentu,“ uvádí ředitel útvaru výstavba jaderných elektráren ČEZ Petr Závodský.

Zadávací bezpečnostní zpráva má přes 830 stran a podílelo se na ní 35 odborníků z ČEZ i dalších institucí, jako je například ÚJV Řež. Jde o dokument, který musí být předložen k posouzení Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost v rámci žádosti o povolení umístění jaderného zařízení podle Atomového zákona č.18/1997 Sb. Při jeho zpracování přitom odborníci vycházeli z požadavků a doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii a další mezinárodní praxe týkající se základní osnovy, struktury a požadavků na obsah zprávy.

Materiál popisuje a vyhodnocuje zejména charakteristiky lokality. Zabývá se přírodními podmínkami, jako jsou např. geologické a seismologické poměry lokality, hydrologické a klimatické podmínky; zabývá se i lidskou činností v okolí elektrárny, jako jsou např. plynovod, průmyslové výrobny, apod. Dále materiál popisuje a hodnotí koncepci projektu, otázky kvality, zabývá se i předběžným vlivem provozu na obyvatelstvo a životní prostředí a budoucím způsobem vyřazení elektrárny z provozu a dále analyzuje potřeby fyzické ochrany elektrárny. Nejdůležitějším výstupem jsou takzvaná projektová východiska pro budoucí nové bloky vyplývající z charakteru lokality, samozřejmostí je splnění všech kritérií pro umístění jaderného zařízení dle jaderné legislativy.

„Fakt, že se v lokalitě Temelín již provozují dva jaderné bloky, nám pomohl jen částečně. Výhodou bylo samozřejmě velké množství vstupních dat, k dispozici máme i stávající bezpečnostní zprávu provozované elektrárny a výsledky zátěžových testů. Museli jsme nicméně některá data aktualizovat či doplnit a využít k jejich vyhodnocení nejmodernější metody. Také jsme udělali obsáhlou analýzu všech požadavků české jaderné legislativy, standardů Mezinárodní agentury pro atomovou energii a Asociace západoevropských jaderných regulátorů a všechny jsme je promítli do Zadávací bezpečnostní zprávy. Mezinárodní obhajitelnost projektu je pro nás klíčovákonstatuje Iva Kubáňová, manažerka útvaru kvalita a bezpečnost projektu ETE 3 a 4.

Zpráva také uvádí parametry příkladů referenčních bloků, které jsou odvozeny od řešení firem, které společnosti ČEZ předaly své nabídky. Žádost o povolení  umístění jaderného zařízení v lokalitě Temelín nemá žádnou souvislost s aktuálními kroky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Proces povolení umístění jaderného zařízení je správním řízením a Státní úřad pro jadernou bezpečnost má právo jej kdykoliv přerušit a požádat o doplnění požadovaných údajů. Společnost ČEZ je připravená maximálně spolupracovat.

 

Celá Zadávací bezpečnostní zpráva je veřejnosti k dispozici na webových stránkách společnosti ČEZ na adrese https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/zvazovana-dostavba-elektrarny-temelin/licencni-proces.html