Více času na podstatné

REACH - aktualizované pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech

05.04.2011 07:54

Dne 1. dubna 2011 byly zveřejněny aktualizované pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech. Pokyny jsou obecně zaměřené na problematiku látek obsažených v předmětech, pomáhají tak například v rozhodovacím procesu při určování zda se jedná o látku anebo předmět, a také popisují proces registrace, oznámení, sdělování informací o látkách v dodavatelském řetězci, atd. Pokyny dále například popisují způsob ověření, zda látka obsažená v předmětu byla již pro daný účel použití registrována či nikoliv a tedy zda je nutná registraci či oznámení. Pokyny jsou k dispozici bohužel pouze v anglickém jazyce, současně dostupná verze v českém jazyce je z května 2008.

[celá zpráva]