Více času na podstatné

REACH: aktuálně! (21.9.2011)

22.09.2011 07:16

Veřejná konzultace k zahrnutí čtyř ftalátů do přílohy XIV.

Dánko podalo návrh na zahrnutí čtyř látek (DEHP, BBP, DBP a DIBP) do přílohy XIV, tedy do přílohy jejichž látky budou podléhat povolování. Jedná se o látky, které jsou nejčastěji používané jako změkčovadla plastů, ale mohou se také vyskytovat v nízkých koncentracích v disperzích, barvách anebo lacích. Návrh počítá se zákazem jejich použití v případě předmětů používaných v uzavřených prostorách anebo v případě, kdy může docházet k přímému kontaktu s kůží anebo sliznicí. Veřejná konzultace bude probíhat 6 měsíců, avšak ECHA vyzívá k zaslání připomínek nejlépe do 16. prosince 2011. Získané informace posoudí výbor pro hodnocení rizik (RAC) i výbor pro sociálně-ekonomickou analýzu (SEAC), přičemž s finálním rozhodnutím se počítá k září 2012. Připomínky můžete zasílat přes tento formulář.

[více informací k návrhu (EN)]

[celá zpráva]

 

Výbor pro sociálně-ekonomickou analýzu vydal nová stanoviska.

Výbor pro sociálně-ekonomickou analýzu (SEAC) vydal na svém 12. zasedání, které se konalo 13.-15. září 2011, stanoviska k návrhům tří látek  na omezení jejich používání. Konkrétně se rozhodnutí týká olova, rtuti a sloučenin fenylrtuti. V případě olova počítal návrh Francie s omezením použití olova a jeho sloučenin ve špercích, přičemž nejproblematičtější se ukázalo měření míry migrace olova z povrchu šperků. SEAC nakonec rozhodl, že přínosy pro lidské zdraví převažují nad náklady představující zahrnutí látky do přílohy XIV nařízení REACH. Výjimku dostaly pouze krystaly, polodrahokamy a drahokamy, šperky více než 50 let staré a dále například komponenty tvořící nepřístupnou část hodinek. Finální stanovisko SEAC k návrhu naleznete zde.

V případě rtuti se omezení týká zejména měřících přístrojů (teploměry, manometry, difúzní pumpy - součást spektrometrů, atd.). SEAC na základě veřejné konzultace neobdržel žádné nové zásadní informace, a tak nakonec přijal stanovisko, ve kterém konstatuje že jsou k dispozici alternativy k současným přístrojů, a tím podpořil původní návrh Norska na omezení rtuti. Finální stanovisko SEAC je k dispozici zde.

V případě sloučenin fenylrtuti se návrh Norska na omezení používání těchto látek ve výrobcích uváděných na trh, týkal konkrétně pěti látek. Kompletní přehled látek naleznete zde. Látky se používají především při výrobě polyuretanových nátěrových hmot, lepidel, tmelů a elastomerů. V rámci veřejné konzultace SEAC neobržel žádné nové zásadní připomínky jako v případě rtuti a podpořil tak původní návrh na jejich omezení. Finální stanovisko SEAC naleznete zde.

[celá zpráva]

 

Výbor pro posuzování rizik přijal nová stanoviska k sedmi návrhům harmonizované klasifikace a označování látek.

Na 17. schůzi výboru pro posuzování rizik (RAC), které se konalo 13.-16. září 2011 v Helsinkách, výbor přijal nová stanoviska k sedmi návrhům harmonizované klasifikace a označování látek (CLP), která tak budou platná v celé EU. Stanovisko se týká následujících látek:

  • Polyhexamethylene biguanide hydrochloride (PHMB)
  • Di-n-hexyl phthalate (DnHP)
  • Fenamiphos
  • Trichloromethylstannane (MMTC)
  • 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (MMT (EHMA))
  • Benzenamine, 2-chloro-6-nitro-3-phenoxy- (Aclonifen)
  • Perestane

[celá zpráva včetně informací o stanoveném způsobu harmonizované klasifikaci a označování zmíněných látek]

Zdroj: ECHA