Více času na podstatné

REACH: aktuálně (13.10.2011)

13.10.2011 10:43

Odvolací senát ECHA vydal konečná rozhodnutí

Odvolací senát se zabýval dvěma odvoláními, jenž se shodně týkala pozdního zaplacení registračního poplatku. V prvém případě senát dal za pravdu žalobci, který se domáhal vrácení registračního poplatku, který uhradil opožděně. V tomto případě senát shledal vinu na straně ECHA. V druhém případě, žalobce napadl rozhodnutí ECHA zamítající jeho registraci z důvodu pozdního zaplacení požadovaného registračního poplatku. V tomto případě, ale senát jednoznačně shledal vinu na straně žalobce a odvolání tak zamítl.

[ celá zpráva ]

 

ECHA připravila seminář k nástroji QSAR

24. listopadu proběhne v Helsinkách seminář k nástroji QSAR. V případě zájmu o tento seminář je nutné zaslat ECHA přihlášku, a to nejpozději do 21. října 2011. Připomínáme, že QSAR je nástroj který vyvinula OECD a je určen k alternativnímu získávání informací o látkách pro potřeby posuzování chemické bezpečnosti.

[celá zpráva ]