Více času na podstatné

REACH aktuálně: 20.12.2011

20.12.2011 08:09

ECHA aktualizovala seznam kandidátů

ECHA na svých stránkách zveřejnila aktualizovaný seznam látek vzbuzujících velké obavy (tzv. SVHC látky). Původní seznam se rozrostl o 20 nových látek a nyní obsahuje na 73 látek. Všichni výrobci anebo dovozci látek a předmětů by měli zkontrolovat, zda se na seznamu nenachází některá z jejich látek, což by pro ně mohlo znamenat splnění některé povinnosti vyplývající z nařízení REACH. Například všichni výrobci anebo dovozci musí u nově zařazených látek splnit oznamovací povinnost vůči ECHA, a to do 6 měsíců, tedy konkrétně do 19. června 2012. Tato oznamovací povinnost nastává pokud je množství dovážené/vyráběné látky větší jak 1t/r a zároveň její obsah v předmětu je vyšší jak 0,1% hm. Tato povinnost není relevantní pokud daná látka byla již registrována pro daný účel použití. Nakonec připomínáme, že výrobci/dovozci mají také oznamovací povinnost vůči svým zákazníkům a měli by jim poskytnout veškeré informace k látce, které zajistí bezpečné nakládání s látkou vůči životnímu prostředí a lidskému zdraví.

[celá zpráva]

 

Podpora hlavním registrantům ze strany ECHA

ECHA se vzhledem k blížícímu druhému termínu registrací (31. května 2013) rozhodla opět podpořit hlavní registranty (Lead registrants). ECHA plánuje informační podporu formou workshopů anebo webseminářů. Seznam akcí na období 2012-2013 je uveden na stránkách ECHA, přičemž nejbližší termín workshopu je 2-3.2.2012. Výstupy z těchto akcí budou opět po jejich konání umístěny na stránkách ECHA. Aby ECHA přilákala i zástupce malých a středních podniků, rozhodla se že jim bude hradit cestovní a ubytovací náklady. Tato aktivita bude probíhat na základě pozvánky ze strany ECHA. Tímto krokem chce přizvat ke spolupráci právě i zástupce malých a středních podniků, poskytnout jim informační

podporu a zejména pak ukázat, že hlavní registrant nemá, oproti ostatním registrujícím, žádné další povinnosti nad rámec nařízení REACH.

[celá zpráva]