Více času na podstatné

REACH: aktuálně! (23.9.2011)

23.09.2011 07:17

ECHA zveřejní seznam látek, které doposud nebyly registrovány.

ECHA provedla analýzu, ve které srovnala počet skutečně registrovaných látek s počtem látek původně zamýšlených registrovat v první registrační vlně (k 30.11.2010). ECHA došla k závěru, že oproti původnímu plánu nakonec nebylo registrováno 1 500 látek, což je 30% podíl ze všech registrovaných látek. Nyní se snaží objasnit příčiny této situace. ECHA upozorňuje, že seznam doposud neregistrovaných látek není aktualizován a pokud si tedy bude chtít následný uživatel ověřit, zda jim používaná látka již byla registrována, pak by se nejdříve měl soustředit na seznam již skutečně registrovaných látek, který je pravidelně aktualizován.

[celý zpráva]

 

Odstranění neplatných předregistrací.

ECHA se rozhodla, pro podporu zjednodušení procesu sdílení dat, odstranit některé předregistrace které jsou irelevantní nebo zastaralé. Po předchozí konzultaci s příslušným předregistrantem se ECHA rozhodla odstranit následující:

  • předběžné registrace o které požádal předregistrant ještě v období, kdy bylo možné látky předregistrovat,
  • předregistrované látky jsou uvedeny v příloze IV nařízení REACH (látky vyjmuté z registrační povinnosti);
  • předběžné registrace těch, u kterých bylo na základě kontroly zjištěno, že nesídlí na území EU, anebo jejich předregistraci nebylo možné identifikovat a kontaktovat je, jelikož uvedli špatnou elektronickou a korespondenční adresu,
  • všechny předběžné registrace vztažené k REACH-IT účtům, které byly zablokovány a nebyly využité.

Nakonec ECHA vyzívá všechny, co předregistrovali své látky a neplánují tyto látky skutečně registrovat, aby v systému REACH-IT deaktivovali svou účast v SIEF například s využitím tohoto manuálu. Seznam neplatných předregistrací naleznete zde.

[celá zpráva]