Více času na podstatné

REACH: aktuálně 7.8.2012

07.08.2012 09:41

Aktualizace pokynu v kostce: sdílení údajů

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila aktualizovaný tzv. pokyny v kostce ke sdílení údajů. Nové pokyny by měly přehledně instruovat o povinnostech sdílení údajů u zavedených anebo nezavedených látkách. Pokyny stručně popisují hlavní principy a související mechanismy sdílení dat. Pokyny jsou dostupné pouze v anglickém jazyce.

[celá zpráva] [pokyny v kostce: sdílení údajů]

Zdroj: ECHA

 

Návrhy zkoušek na obratlovcích pro 2 látky

V souladu s čl. 40 (2) nařízení REACH zveřejnila ECHA na svých internetových stránkách informace o dalších 2 látkách a vyzývá třetí strany k předložení vědecky ověřených existujících informací a studií, souvisejících s návrhem zkoušek těchto látek:

termín předložení do 30. 8. 2012:

  • 2—{N—[2,6—Diamino—4—oxo—4H—pyrimidin—(5Z)—ylidene]—hydrazino}—5—methyl—benzenesulfonic acid (EC 700—002—8)

 

termín předložení do 17. 9. 2012:

  • [3—(2,3—epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane (EC 219—784—2)

 

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do uvedených termínů formou elektronického formuláře v tabulce (Submit information).

 

Zdroj: MPO