Více času na podstatné

REACH: aktuálně 8.6.2012

08.06.2012 08:41

FAQ - šíření důvěrných informací obsažených v bezpečnostních listech

ECHA nově zveřejnila tzv. FAQ (nejčastější otázky a odpovědi) týkající se ochrany a šířený důvěrných údajů obsažených v bezpečnostních listech. Dokument popisuje jaké informace, v souvislosti s novým formátem IUCLID 5.4, budou nově zveřejňovány. ECHA zároveň upozorňuje, že v souvislosti se spuštěním nové verze REACH-IT během měsíce července 2012, budou muset firmy aktualizovat své registrační dokumentace s žádostí o zachování důvěrných dat, a to během 3 měsíční lhůty. Tato žádost bude ale zpoplatněna a její oprávněnost posouzena ECHA.

[celá zpráva] [FAQ]

 

On-line formulář pro následné uživatele v případě ohlašování jejich způsobu používání látek

ECHA se snažila vyjít vstříc tzv. následným uživatelům a připravila pro ně on-line formulář, pomocí kterého nyní mohou mnohem snadněji ohlásit ECHA jejich způsob použití látek. Ohlašovací povinnost se v tomto případě týká všech následných uživatelů, jejichž dodavatel do registrační dokumentace nezahrnul způsob použití jejich látek mezi scénáře expozice. Do posavad se toto oznamování mohlo provést výhradně pomocí nástroje IUCLID 5, což pro mnoho uživatelů bylo řešením nekomfortním. Nyní postačí následnému uživateli, aby měl zřízen účet na REACH-IT a prostřednictvím připraveného webového formuláře splnil ohlašovací povinnost.

[celá zpráva] [ohlašovací ormulář] [více o ohlašovací povinnosti]

 

Blíží se lhůta pro oznámení 20 látek uvedených na seznamu kandidátů

Do 19.6.2012 musí všichni výrobci/dovozci oznámit agentuře ECHA, že jimi vyráběné/dovážené předměty obsahují některou z 20 látek, které byly uvedeny na tzv. seznam kandidátů (příloha XIV nařízení REACH) v prosinci 2011. V červnu tedy vyprší pro zmíněné látky 6 měsíční lhůta pro podání oznámení. Momentálně se v seznamu nachází 73 látek, přičemž mezi nově přidanými látkami jsou mimo jiné žáruvzdorná keramická vlákna. Doporučujeme prostudovat kompletní seznam a ujistit se, že ve vámi vyráběných/dovážených předmětech dané látky nevyskytují. Nakonec připomínáme, že oznamovací povinnost se týká všech výrobců/dovozců jejichž předměty obsahují více jak 0,1% dané látky, a zároveň celkové množství přítomné látky je větší než 1 tuna za rok.

[celá zpráva] [seznam kandidátů] [více o oznamování látek obsažených v předmětech]

Zdroj: ECHA