Více času na podstatné

REACH: aktuálně 8.12.2011

08.12.2011 07:11

ECHA zveřejnila zprávu o zkušenostech firem s registrací látek

Jelikož je snahou ECHA co nejvíce zkomfortnit proces registrace látek, rozhodla se realizovat průzkum mezi firmami, které již své látky registrovali. Průzkum má tedy sloužit především jako zpětná vazba pro ECHA vedoucí ke zkvalitnění služeb agentury. Průzkumu se zúčastnilo na 900 firem což je zhruba 21% firem, které registrovalo některou z látek. Průzkumu se zúčastnili především firmy ze zemí, jako je Německo, Velké Británie, Itálie, Francie anebo Španělsko. Zpráva podrobně uvádí řadu statistických údajů u sledovaných indikátorů, přičemž například z průzkumu vyplynulo, že na 40% firem bylo nuceno využít konzultantské firmy, jelikož nemělo dostatek volné kapacity vlastních zaměstnanců, aby se velice náročnému administrativnímu procesu registrace věnovali sami. Dále průzkum potvrdil, že hlavním komunikačním jazykem je angličtina, která se v rámci SIEF používá převážně. Dále průzkum ukázal, že na 92% respondentů využívá podklady připravené ECHA, a že na 17% respondentů při přípravě scénářů expozice využilo nástroj CHESAR.

[celá zpráva]

 

Budoucí vývoj IUCLID

Na stránkách ECHA zveřejnil tým IUCLID své plány na vytvoření nových komunikačních kanálů. Snahou ECHA je, aby všichni uživatelé byli lépe informováni o novinkách a změnách souvisejících s neustálým vývojem nástroje IUCLID. Původně ECHA zasílala novinky pouze centrálně, nyní budou k dispozici celkem čtyři nové informační kanály:

  • stávající zasílání novinek;
  • aktualizace FAQ (nejčastější otázky a odpovědi);
  • novinky související s IT informacemi;
  • novinky z oblasti Business.

ECHA tak vybízí všechny zájemce, aby se na stránkách IUCLID registrovali k odběru informačního kanálu, který nejvíce uživateli vyhovuje. Toto je možné uskutečnit po přihlášení se ke svému účtu na stránkách IUCLID, a pak provést změnu na záložce "User info".

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA