Více času na podstatné

REACH aktuálně: 16.12. 2011

19.12.2011 13:36

Nová verze IUCLID 5.3.2

Nová verze IUCLID nepřináší velké změny, mimo oprav některých chyb předchozí verze, se zaměřuje na uživatelské účty. Konkrétně na jejich správu a rozšíření možností jejich nastavení. Nově tak například je možné definovat minimální počet znaků hesla, počet neúspěšných pokusů při přihlašování vedoucích k zablokování účtu, anebo nastavení délky platnosti hesla a uživatelského účtu. V případě zapomenutí hesla nabízí nově IUCLID kontrolní bezpečnostní otázku, se kterou je možné se ke svému účtu přihlásit. ECHA také zmiňuje, že provedené změny se nedotýkají formátu šablon, a tak jsou data plně kompatibilní s předchozí verzí a při upgrade není potřeba složitě přenášet data do nové verze. Novou verzi můžete stahovat na stránkách IUCLID.

[celá zpráva]

 

Výbor členských států jednal o dalších SVHC látkách

Výbor členských států (Member State Committee - MSC) jednoznačně rozhodl o zařazení nových 12 látek mezi látky vzbuzující velké obavy (SVHC látky), na tzv. seznam kandidátů. U těchto látek bylo zaznamenáno podezření, že by mohly mít vlastnosti nebezpečné pro lidské zdraví anebo životní prostředí, konkrétně karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci (CMR), a podobné vlastnosti. Tyto látky budou podrobeny dalšímu rozhodovacímu procesu jehož závěrem bude stanovení, zda látky budou anebo nebudou v budoucnu podléhat procesu povolování.

Dále MSC vyjádřil souhlas k návrhu ECHA týkající se zařazení navrhovaných látek do přílohy XIV, tedy do přílohy v nichž uvedené látky budou podléhat povolení. Jedná se o sedm sloučenin chromu (Chromium trioxide, Acids generated from chromium trioxide and their oligomers, Sodium dichromate, Potassium dichromate, Ammonium dichromate, Potassium chromate, Sodium chromate), pět sloučenin kobaltu (Cobalt(II) sulphate, Cobalt dichloride, Cobalt(II) dinitrate, Cobalt(II) carbonate, Cobalt(II) diacetate) a trichlorethylenu. O finálním zařazení látek v budoucnu definitivně rozhodne Evropská Komise.

[celá zpráva]

 

Odložení startu služby C&L Inventáře

ECHA oznámila, že prozatím odkládá start připravovaného C&L Inventáře (C&L Inventory), který by měl široké veřejnosti zpřístupnit informace o vlastnostech chemických látek. ECHA prozatím nezveřejnila nové datum spuštění této služby, pouze oznámila, že tento termín zveřejní během ledna příštího roku.

[celá zpráva]