Více času na podstatné

REACH: Další výzva k předložení údajů pro SVHC látky

13.05.2010 11:47

ECHA vyzývá k dodatečnému předložení informací k látkám "2,4-dinitrotoluenu" (ES: 204-450-0) a "chromanu olovnatého (ES: 231-846-0). ECHA ocení jakékoliv relevantní informace o použití, uvolňování a expozici těchto látek. Obdržené údaje poslouží ke konečnému rozhodnutí, zda látky budou zařazeny do př. XIV, tedy mezi SVHC látky podléhající procesu povolování či nikoliv. Uzávěrka pro zaslání informací pomocí dotazníku je stanovena na 28.5.2010.

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/na_10_23_authorisation_of_two_substances_en_20100512.pdf

Formulář pro zaslání informací: https://www.rpaltd.co.uk/news-dnt.shtml

Kandidátský seznam látek: https://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Zdroj: ECHA