Více času na podstatné

REACH - do seznamu kandidátů přibude nových sedm SVHC látek

01.06.2011 08:17

ECHA ve své zprávě informuje o jednohlasném rozhodnutí výboru členských států k zařazení nových sedmi SVHC látek (látky vzbuzující velké obavy) na tzv. seznam kandidátů. Toto rozhodnutí bylo učiněno při příležitosti osmnáctého setkání výboru členských států, které se konalo ve dnech 25 - 27.5.2011 v Helsinkách. Jedná se o následující látky:

  • 1,2-Benzendikarboxylová kyselina, di-C7-11-rozvětvené a lineární alkylestery (CAS: 68515-42-4, ES: 271-084-6)
  • hydrazin (CAS: 302-01-2, ES: 206-114-9)
  • 2-ethoxyethyl-acetát (CAS: 111-15-9, ES: 203-839-2)
  • chroman strontnatý (CAS: 7789-06-2, ES: 232-142-6)
  • 1-methyl-2-pyrrolidon (CAS: 872-50-4, ES: 212-828-1)
  • 1,2,3-trichlorpropan (CAS: 96-18-4, ES: 202-486-1)
  • 1,2-Benzendikarboxylová kyselina, di-C6-8-rozvětvené alkylestery, na C7 bohaté (CAS: 71888-89-6, ES: 276-158-1)

Zařazení látky do zmíněného seznamu kandidátů znamená pro výrobce anebo dovozce nové povinnosti, zmiňme například povinnost oznámení SVHC látek obsažených v předmětech, a to nejpozději do šesti měsíců po zařazení látky do seznamu kandidátů.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA