Více času na podstatné

REACH - druhá veřejná konzultace k omezení používání sloučenin rtuti

20.06.2011 10:31

ECHA zahájila již druhou veřejnou konzultaci k návrhu na omezení pěti sloučenin fenylrtuťi (CAS: 62-38-4, 103-27-5, 13302-00-6, 13864-38-5, 26545-49-3) a na omezení používání rtuti (ES: 231-106-7, CAS: 7439-97-6) v měřících přístrojích. Veřejná konzultace probíhá na stránkách ECHA, a to do 16. srpna 2011. Po zohlednění veškerých připomínek se očekává vydání stanoviska SEAC (výbor pro socioekonomickou analýzu) k 24. září 2011. Stanoviska RAC (výbor pro posuzování rizik) a SEAC budou následně předloženy Evropské komisy, která rozhodne o případném omezení.

 

Na svém zasedání, které se konalo 14.-16. června 2011, přijal mimo jiné RAC a SEAC shodné stanovisko na omezení použití dimethylfumarátu (DMFu) v předmětech. Více naleznete v této zprávě.

 

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA