Více času na podstatné

REACH - ECHA plánuje zveřejnit další informace

12.05.2011 09:54

ECHA ve své zprávě uvádí záměr zveřejnit další informace z podaných registračních dokumentací, především se jedná o informace uváděné v bezpečnostních listech. Nově by tak měly být veřejně přístupné i informace o jménech žadatelů, číslo registrační dokumentace, ale také i zda látka splňuje kritéria PBT, resp. vPvB látek. Toto rozhodnutí ECHA se opírá o stanovisko Evropské komise. Nově tak žadatelé o registraci musejí, v případě zájmu o utajení zmíněných informací, žádat ECHA o výjimku, přičemž tento administrativní proces bude zpoplatněn. Zveřejnění těchto informací bude znamenat aktualizaci jak IUCLID, tak také REACH-IT  z těchto důvodů se aplikace nového přístupu nepředpokládá v nejbližších dnech.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA