Více času na podstatné

REACH - ECHA pořádá webseminář pro následné uživatele

25.05.2011 10:28

ECHA bude 31. května 2011 na svých stránkách pořádat webseminář, který bude výhradně zaměřen na tzv. následné uživatele, tedy na firmy které nemají přímou povinnost registrace látek. Následní uživatelé v některých případech mohou ECHA podat report - hlášení o jejich způsobu použití látek. Toto může nastat například v případě, kdy není daný způsob použití zahrnut v expozičních scénářích (příloha bezpečnostního listu) od dodavatele registrující látku, a to například z důvodu že daný dodavatel neměl patřičné údaje k dispozici anebo se jednalo o důvěrná data, která si následný uživatel nepřál zveřejnit. Tento seminář má napomoci při přípravě reportu praktickými ukázkami práce s IUCLID 5, REACH-IT, atd. Seminář má omezenou kapacitu na 1 000 osob. Veškeré materiály ze semináře budou následně k dispozici k volnému stažení zde.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA