Více času na podstatné

REACH - ECHA vyzývá ke kontrole registračních dokumentací v případě meziproduktů

12.05.2011 09:56

ECHA se rozhodla vyzvat všechny registranty izolovaných meziproduktů, aby překontrolovali své registrační dokumentace. Tato výzva vychází z provedené kontroly zhruba u 400 registračních dokumentací, přičemž výsledek přezkumu ukázal, že u 86% žádostí není uveden dostatek informací, které by jasně prokázali že byly splněné podmínky pro uplatnění výjimky, tedy nároku na uvádění pouze vybraných informací. Snížené nároky na množství uvádění nastanou v případě, kdy jsou splněna kritéria čl. 3 (15) REACH, tedy látka splňuje kritéria meziproduktu anebo za předpokladu, že je látka vyráběna, resp. používána za přísně kontrolovaných podmínek. ECHA již vyzvala žadatele k doplnění, resp. k doložení potřebných informací a i nadále plánuje další kontroly.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA