Více času na podstatné

REACH-IT 2.0

26.03.2010 08:19

ECHA spustila k 25.3.2010 novou verzi REACH-IT 2.0. Tato nová verze přináší řadu změn a vylepšení. Pro správné zacházení s nástroj REACH-IT byly aktualizovány metodické příručky, jejichž souhrn a odkaz na ně, naleznete níže. Nová verze sebou přináší nutnost předkládání registrační dokumentace ve formátu nedávno uvolněného IUCLID 5.2. Dřívější formáty (IUCLID 5.0 a IUCLID 5.1) již nebudou akceptovány a pro uživatele to znamená, nutnost instalace nového programu včetně exportu původních dat do nového formátu.

Pro novou verzi IUCLID 5.2 byl taktéž nedávno uvolněn nový nástroj na technickou kontrolu dat. Zkušenosti ECHA jednoznačně hovoří o tom, že tento nástroj dokáže razantně snížit riziko nepřijetí registrační dokumentace, při kontrole ze strany ECHA.

Nová verze REACH-IT sebou přináší možnost hromadného podávání oznámení ve smyslu nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Dále přináší možnost změny tzv. LEO (Legal Entity Object), tedy registračních údajů o společnosti. Změny se také týkají faktur, nově bude ECHA faktury zasílat pouze v elektronické podobě do schránky v REACH-IT. Na každou zaslanou fakturu bude dotyčný upozorněn prostřednictvím emailu do emailové schránky REACH-IT.

Aktualizované příručky k REACH-IT:

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/na_10_12_new_version_reach_it_20100325.pdf

Zdroj: ECHA