Více času na podstatné

REACH představuje klíčovou hybnou sílu pro růst a konkurenceschopnost chemického průmyslu, tvrdí zpráva Evropské komise

07.02.2013 09:25

Evropská komise zveřejnila zprávu, podle níž se používání chemických látek v Evropě od vstupu nařízení REACH v platnost stalo výrazně bezpečnějším. K významnému snížení rizik spojených s látkami registrovanými v rámci REACH přispěly snadněji dostupné informace o chemických látkách na trhu a cílenější opatření k řízení rizik. Očekává se, že tento trend bude pokračovat, neboť průmysl nepřetržitě hledá alternativy k nejnebezpečnějším chemickým látkám. Pět let po vstupu nařízení REACH v platnost je jeho provádění v plném proudu. Podniky již u Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) nechaly zaregistrovat 30 601 žádostí s popisem způsobu použití a vlastností 7 884 chemických látek vyráběných nebo uváděných na trh. Podle průzkumu Eurobarometru, který byl dnes zveřejněn, se 61 % Evropanů domnívá, že chemické látky jsou nyní bezpečnější než před deseti lety. Více ZDE.