Více času na podstatné

REACH: Kontrola žádostí o registraci

08.03.2011 10:31

ECHA vydala souhrnnou zprávu týkající se kontroly úplnosti předkládaných žádostí o registraci látek dle nařízení REACH. Ze zprávy vyplývá, že k prvnímu termínu registrací (30.11.2010) bylo podáno celkem 20 723 žádostí o registraci. Registrační číslo bylo přiděleno 20 175 subjektům, což představuje úspěšnou registraci 3 483 zavedených látek. Dle nařízení REACH má ECHA tři měsíce na kontrolu registrační dokumentace, v případě že neshledá žádné pochybení, přidělí žadateli registrační číslo pro danou látku. V ostatních případech vyzve registrujícího k doplnění dokumentace a v krajním případě celou žádost zamítne. Důvodem pro nepřidělení registračního čísla může být i nezaplacení registračního poplatku (po předložení registrační dokumentace obdrží fakturační údaje každý registrující přímo do svého účtu v REACH-IT). Z 20 723 žádostí bylo k dnešnímu dni zamítnuto 26 žádostí, zbylý počet žadatelů bylo vyzváno k doplnění informací anebo k zaslání správního poplatku.

ECHA mimo jiné uvádí, že od 1. června 2008 bylo celkem evidováno na 4 725 látek.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA