Více času na podstatné

REACH: Návrhy zkoušek na obratlovcích pro 5 látek

06.03.2013 08:50

ECHA žádá třetí strany k předložení informací, které se týkají návrhů zkoušek na obratlovcích. Jedná se o látky: 2—(2—Vinyloxyethoxy)ethyl acrylate (EC 451—690—9), Poly(alkan—2—yl)heteropolycycle, 3—(Diisobutoxy—thiophosphorylsulfanyl)—2—methyl—propionic acid (EC 434—070—2), Asphalt, oxidized (CAS 64742—93—4), Octabenzone (CAS 1843—05—6). Termíny a další informace ZDE.