Více času na podstatné

REACH: Návrhy zkoušek na obratlovcích pro další látky - březen 2012

12.03.2012 10:14

V souladu s čl. 40 (2) nařízení REACH zveřejnila agentura ECHA na svých internetových stránkách informace o dalších látkách a vyzývá třetí strany k předložení vědecky ověřených existujících informací a studií. Více ZDE