Více času na podstatné

REACH: Nová verze IUCLID 5.4 a REACH-IT

12.04.2012 15:02

ECHA oznámila, že připravuje novou verzi nástroje IUCLID, a v této souvislosti také plánuje aktualizovat portál REACH-IT. Nová verze IUCLID 5.4 by měla být uvolněna během května 2012, a během léta pak i nová verze REACH-IT. IUCLID 5.4 by měl přinést změny zejména v případě zprávy o chemické bezpečnosti (CSR), kdy dojde k jejímu rozšíření o další oddíly tak, aby byly informace o podmínkách výroby/využití, posouzení expozice a popis rizik byly lépe strukturalizovány. Cílem ECHA je zpřehlednit a zjednodušit veškeré údaje vztahující se k bezpečnému zacházení s látkami. Dále dojde ke změně v případě bezpečnostních listů (BL), kdy bude možné lépe kontrolovat, které údaje budou zpřístupněny veřejnosti, a které podléhají utajení. Aktualizace REACH-IT souvisí se změnami v IUCLID a je tedy nutná k tomu, aby oba systémy byly vzájemně kompatibilní. V souvislosti s aktualizací vydá ECHA také dokument s nejčastějšími otázkami a odpověďmi, který v přehledné podobě zahrne provedené změny.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA