Více času na podstatné

REACH - nová verze nástroje CHESAR

12.04.2011 08:52

ECHA uvolnila novou verzi nástroje CHESAR 1.1.3, který je nyní kompatibilní s novou verzí IUCLID 5.3. Tento nástroj pomáhá při posuzování chemické bezpečnosti (CSA) pro různé použití látky, a také při přípravě zprávy o chemické bezpečnosti pro látku (CSR), kterou je nutné dokládat pro látky v množstvích větším jak 10t/r. Nová verze přináší pouze podporu IUCLID 5.3, z tohoto důvodu se rozhodla ECHA publikovat nový verzi pouze za testování v rámci ECHA. CHESAR je možné stahovat na jeho domovských stránkách - https://chesar.echa.europa.eu/

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA