Více času na podstatné

REACH - nové funkce systému REACH-IT a nové doplňky pro IUCLID 5.3

19.04.2011 07:41

Prostřednictvím REACH-IT je nyní možné předkládat nové dva typy oznámení:

  • hlášení informací následným uživatelem dle čl. 38 nařízení REACH (v případě, že nastává povinnost vypracovat zprávu o chemické bezpečnosti - např. z důvodu že způsob použití látky nepokrývají scénáře expozice dodané v bezpečnostním listu)
  • oznámení látek obsažených v předmětech dle čl. 7 (2) nařízení REACH

Dokumentace se předkládají on-line, pro tyto účely byla v  systému REACH-IT vytvořena nová položka "Downstream user report". Předložení uvedených dokumentací předpokládá jejich zpracování v novém formátu IUCLID 5.3. Nově byly pro IUCLID 5.3 uvolněny tzv. doplňky (plug-in), které byly dostupné pouze pro předchozí verzi IUCLID. Nyní je možné na stránkách IUCLID stahovat následující doplňky:

  • systém nápovědy
  • doplněk pro přípravu zprávy o chemické bezpečnosti (CSR)
  • doplněk pro kontrolu údajů které budou ECHA zveřejněny
  • doplněk pro orientační výpočet poplatků
  • doplněk pro technickou kontrolu úplnosti (TCC)
  • CHESAR (pro posuzování chemické bezpečnosti a vytváření zprávy o chemické bezpečnosti)
  • Query Tool

 

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA