Více času na podstatné

REACH novinky: nová verze REACH-IT a problematika nanomateriálů

12.07.2012 18:31

Nová verze REACH-IT k dispozici

Od 11.7. je k dispozici nová verze REACH-IT, která již výhradně pracuje s dokumentacemi vytvořenými v IUCLID 5.4. S uvedením nové verze byly také aktualizovány související pokyny (např. pokyny pro vytváření, kontrolu a předkládání IUCLID dokumentace), a k dispozici jsou mimo jiné i některé z doplňků (kontrola technické úplnosti, výpočet poplatků, atd.). V dalším kroku plánuje ECHA aktualizovat pokyny k utajování důvěrných informací. Celá zpráva ZDE (v ANJ).

 

Agentura ECHA a příslušné orgány členských států připravují cestu pro další posuzování nanomateriálů podle nařízení REACH

Agentura ECHA se na dvoudenním semináři podělila s příslušnými orgány členských států, Evropskou komisí a akreditovanými partnery o zkušenosti s hodnocením registračních dokumentací, které obsahují nanomateriály, a navrhla zahájení činnosti pracovní skupiny agentury ECHA pro nanomateriály. S cílem pomoci žadatelům o registraci, kteří musí nanomateriály zaregistrovat do 31. května 2013, budou v blízké budoucnosti zveřejněny informace o osvědčených postupech nashromážděné od žadatelů o registraci, kteří nanomateriály již zaregistrovali. Při posuzování látek v nanoformě bude agentura ECHA používat jako měřítko doporučení EU o definici nanomateriálu. Více ZDE.