Více času na podstatné

REACH: posuzování chemické bezpečnosti

01.09.2011 07:57

ECHA na svých stránkách zveřejnila dva dokumenty reprezentující příklady jak vytvořit scénář expozice (SE) látky. ECHA se tak snaží pomoci podnikům při vytváření těchto scénářů, které jsou součástí procesu posuzování chemické bezpečnosti látek (CSA), resp. zprávy o chemické bezpečnosti (CSR), která se stává nedílnou součástí bezpečnostních listů (BL). První z dokumentů se zaměřuje na průmyslové použití látky v podlahových krytinách a druhý na používání čistících prostředků spotřebiteli. V obou příkladech jsou látky klasifikovány jako nebezpečné pro lidské zdraví, ale s relativně nízkou úroveň nebezpečnosti. Oba dokumenty zahrnují scénář expozice, odhad expozice a rizik pro CSR, popis metodiky a praktické příklady s ukázkami.

[celá zpráva]

 

Dále byly rozšířeny Pokyny ohledně požadavků na informace a pro posouzení chemické bezpečnosti o kapitolu B8 - Rozsah posouzení expozice. Cílem je pomoci žadatelům o registraci k určení rozsahu posouzení expozice a k určení kdy je nutné posouzení provést. Dokument je k dispozici zde.

[celá zpráva]