Více času na podstatné

REACH: Prezentace z webové konference týkající se malých a středních podniků

19.06.2012 07:28

ECHA zveřejnila prezentace a záznamy z webového semináře ze dne 11. června 2012 zaměřeného na malé a střední podniky. Webový seminář byl zaměřený na malé a střední podniky (SMEs), poskytl přehled definicí SME a jejich výhod v souvislosti s nařízením REACH ohledně snížení poplatků v závislosti na velikosti podniku. Seminář se zabýval procesem ověřování SME, dostupnými nástroji (kontrola úplnosti dokumentace, odhad poplatků, šíření zveřejněných informací) a pomoci při přípravě registračních dokumentací.

 

Další informace:

Prezentace v anglickém jazyce a záznamy z webového semináře naleznete na stránkách ECHA:

Úvod a program semináře

Definice SME a výhody podle nařízení REACH

Ověřování SME

Praktické rady a podpora SMEs

Závěry a důležitá sdělení