Více času na podstatné

REACH: První výsledky hodnocení látek - pro 32 látek je potřeba předložit další informace

19.03.2013 06:53

Členské státy hodnotily 36 látek zařazených do průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) pro rok 2012. Pro 4 látky bylo hodnocení uzavřeno, pro ostatní látky požadují hodnotící členské státy předložení dalších informací. Více ZDE.