Více času na podstatné

REACH: Seminář pro hlavní žadatele o registraci

16.08.2012 09:06

Druhý seminář určený pro hlavní žadatele o registraci se bude konat ve dnech 11. a 12. října 2012 v konferenčním sále ECHA v Helsinkách. Seminář bude pořádán společně s organizacemi akreditovaných partnerů agentury a průmyslovými asociacemi, které budou řídit části programu. Pozvánku na seminář obdrží všichni hlavní žadatelé o registraci, kteří oznámili tuto svoji úlohu na webové stránce.

 

Zájemci o účast na semináři se mohou registrovat až do 21. září 2012, přičemž je k dispozici maximálně 300 míst.

 

Hlavním žadatelům z SMEs (malé a střední podniky), kteří by se rádi zúčastnili semináře, nabízí agentura možnost proplacení výdajů za cestu a ubytování za předpokladu oprávněnosti požadavku a volných míst.

Účastníci semináře budou mít možnost individuálního setkání se zástupci ECHA, což jim může pomoci při řešení specifických problémů.

ECHA pro hlavní žadatele připravila instruktáže o IT—nástrojích (IUCLID a nástroj pro posouzení a oznámení chemické bezpečnosti — Chesar).

Seminář bude možné sledovat on—line na internetových stránkách ECHA, odkaz bude zveřejněn 24 hodin před konáním akce.

První návrh programu semináře bude zveřejněn v nejbližší době.

 

Další informace:

Internetové stránky ECHA pro zaregistrování hlavních žadatelů

Internetové stránky pro SMEs

Internetové semináře v letech 2011—2013

Seznam látek s kandidáty na hlavní žadatele o registraci pro registrační termíny v roce 2013 a 2018