Více času na podstatné

REACH: Snížení poplatků pro malé a střední podniky podle nového nařízení Komise (EU) č. 254/2013

27.03.2013 08:18

Dne 21. března 2013 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) č. 254/2013 ze dne 20. 3 2013, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Více ZDE.