Více času na podstatné

REACH - upozornění na povinnost oznamovat látky obsažené v předmětech

19.04.2011 08:34

ECHA ve své zprávě upozorňuje na povinnost oznámit látky uvedené v seznamu kandidátů, a to nejpozději do 1. června 2011. Tato povinnost se týká výrobců anebo dovozců předmětů, které obsahují některou z tzv. SCVH látek, a to za podmínky že jejich obsah je vyšší jak 0,1% hm. a zároveň je této látky dovezeno/vyrobeno více jak 1 t za rok. Každý výrobce/dovoze má pouhých 6 měsíců na podání oznámení agentuře ECHA, od uvedení látky v seznamu kandidátů. V případě látek zařazených na seznam kandidátů k 1.12.2010 platí povinnost podat oznámení nejpozději k 1.6.2011. Aktuální seznam látek naleznete zde. Oznámení je možné podávat on-line prostřednictvím systému REACH-IT, přičemž manuál pro vytvoření oznámení v IUCLID je k dispozici zde. Aktualizované pokyny pro látky obsažené v předmětech naleznete zde.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA