Více času na podstatné

REACH: Vědecký výbor ECHA přijal první stanoviska k návrhům omezení látek (Pb, DMFu)

16.03.2011 08:02

Výbor pro posuzování rizik (RAC), na svém zasedání 8.-11.3.2011, přijal první dvě stanoviska k návrhu na omezení pro vybrané látky. První stanovisko se týká návrhu Francie na omezení dimethylfumarátu (DMFu) v předmětech, a druhé používání olova a jeho sloučenin ve šperkařství.

Výbor pro posuzování rizik usoudil, že používání předmětů ošetřených DMFu představuje vážné riziko pro spotřebitele, a proto navrhuje aby předměty obsahující DFMu nebyly po 15.3.2012 uváděny na trh EU (Rozhodnutí Komise ze dne 17.3.2009). DMFu byly v mnoha členských státech přisuzovány závažné kožní reakce (dermatitida), a to například v případě kožených pohovek a boty. V Číně se DMFu používá jako ochrané činidlo proti plísním a houbám, zejména při transportu zboží přes oceán. SEAC se ve svém návrhu stanoviska, po zvážení socio-ekonomických hledisek, taktéž přiklání k omezení DMFu v předmětech. Přijmutí konečného stanoviska SEAC se očekává v červnu 2011.
Druhý návrh na omezení se týká olova a jeho sloučenin ve špercích. RAC shledal rizika zejména v případech, kdy dochází k expozici olova a jeho sloučenin při vložení šperku do úst dítěte. SEAC připravuje již třetí verzi návrhu svého stanoviska, přičemž nejdiskutovanější zůstává problematika měření míry migrace olova z povrchu šperků. Jelikož stále panují rozdíly mezi návrhem RAC a původním návrhem Francie, rozhodla se ECHA odsunout konečné rozhodnutí na září 2011.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA